Về những người dân ở Indonesia lãng mạn

Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một nơi an toàn và bảo mật các cuộc họp giữa phụ nữ Indonesia và miền tây những người đàn ông muốn có những niềm vui của cuộc sống mà mỗi khác có thể cung cấp cho.

Đó là một tuyên bố nhiệm vụ khá cơ bản với hầu hết các cuộc họp và các trang web hẹn hò.

Stephane và Martin những người sáng lập, cũng có nhiều liên lạc với đưa lại cho cộng đồng.

Dưới đây là những gì chúng tôi đang đi làm, đối với những người quyết định hỗ trợ Indonesia lãng mạn với một mức độ thành viên trả tiền.

Vâng, phần lớn Indonesia lãng mạn sẽ luôn luôn được miễn phí quá.

Nuôi dưỡng trẻ em tại Indonesia

Chúng tôi có liên hệ chặt chẽ tới Indonesia . Chúng tôi yêu nước sâu sắc . Người phương Tây vui sống chung với các người đẹp của Indonesia.

Providing meals to Indonesian children through dating memberships

Chúng tôi cung cấp trở lại cho cộng đồng này là:

  • Cung cấp bữa ăn 15 cho trẻ em - mỗi thành viên 60 ngày
  • Cung cấp 25 bữa ăn cho trẻ em - mỗi thành viên 180 ngày

Chúng tôi đang sử dụng đường cáp micro-giao dịch cũng được thành lập tổ chức từ thiện của B1G1 mà cả hai người sáng lập đã được liên kết với từ năm 2007.

100% cho nguồn cấp dữ liệu Indonesia trẻ em

100% of all our giving gets to feeding kids in Indonesia - that is powerful stuff and we are incredibly humbled you have chosen Indonesia Romances, for your support and dating platform.

Bây giờ thực sự làm cho một tác động trong kinh nghiệm của bạn hẹn hò Indonesia và thông qua những gì bạn sẽ bình thường làm trên một trang web, làm cho sự khác biệt đáng kể trong cuộc sống và sự phát triển của trẻ em Indonesia.

Hãy để chúng tôi làm điều này!

Bắt đầu bây giờ!

© Indonesia Romances 2015-2019


Indonesia Romances is one of the fastest online Indonesian dating websites for matching Indonesian girls and western men. We are based in Indonesia. We aren’t a Indonesian dating agency either. We specialise in online matching for Indonesian ladies from Sumatra, Jambi, Riau, Bengkulu, South Sumatra, Lampung, Bangka-Belitung Islands, Riau Islands, Java, Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Islands, Papua and many more locations in Indonesia.
We make it easy to find an Indonesian girlfriend or western boyfriend.
Find new friends or start a new relationship, today!